Do przeglądania naszych materiałów dźwiękowych potrzebny jest program RealPlayer 8 Basic Complete. Jeżeli jeszcze nie masz go na swoim komputerze to pobierz ten program z naszego serwera.

Zaprzyjaźnione stacje:
 • Radio a4
 • Radio Moovie
 • Radio Celt
 • Radio Szanty
 • Radio Szalom
 • RadIo Biblia
 •     Chorały, motety i pieśni

          Bez przesady można powiedzieć, że kościelna muzyka Bacha jest jego wyznaniem wiary, jego "tak" dla Jezusa Chrystusa. Jest miarą jego osobistej pobożności. Dał temu wyraz najgłębszy w utworach, które są niczym innym jak tylko muzyczną modlitwą. Chorały stanowiące podstawę kantat i pasji, z tekstami mówiącymi o miłości Boga, o grzechu, łasce, odkupieniu i zbawieniu stanowiły dla Bacha praźródło do wszelkich poczynań kompozytorskich na niwie muzyki kościelnej. Genialnym przykładem są ich opracowania organowe.

          Motetów zachowało się siedem. Wiemy też, że były jedynymi utworami, które po śmierci Bacha były ciągle wykonywane w Lipsku przez chór kościoła św. Tomasza. Stanowią też podsumowanie, tej starej wielowiekowej formy.          Muzyka Bacha zdaje się być muzyką wieczną, jak zjawisko przyrody, jak sama natura. W tym leży nieprawdopodobna żywotność sztuki bachowskiej, jej wielkość i niezmienność w czasie.

  Tadeusz Szeligowski
  © 2001 Radio B.A.C.H.
  Mecenat artystyczny: Internetowa Platforma Nadawcza
  Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli. Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.