Do przeglądania naszych materiałów dźwiękowych potrzebny jest program RealPlayer 8 Basic Complete. Jeżeli jeszcze nie masz go na swoim komputerze to pobierz ten program z naszego serwera.

Zaprzyjaźnione stacje:
 • Radio a4
 • Radio Moovie
 • Radio Celt
 • Radio Szanty
 • Radio Szalom
 • RadIo Biblia
 •     Kantaty

          Bach tworzył kantaty przez całe swoje życie. W całej wokalnej twórczości Bacha zajmują one najwięcej miejsca, a jednocześnie jest to fragment twórczości najmniej znany szerokim rzeszom melomanów. Chcemy zmienić ten stan i zaproponować Państwu słuchania nie tylko tych najbardziej znanych ale i tych mniej znanych kantat. Dla Bacha kantata była nie tylko zgrabnie skomponowanym i zagranym co niedzielę utworem ale była powinnością zarówno przed przełożonymi jak i samym Bogiem.

          Trzeba wiedzieć, że muzyka kantatowa J.S. Bacha to utwory całkowicie związane liturgiczną funkcją. pisane były w porządku roku kościelnego. Najwięcej powstało ich w Lipsku, gdy kompozytor zobowiązany był prawie co niedziele dostarczać nowy utwór. Źródła podają, iż powstało ok. 5 roczników kantat., Niestety ogromna ich część zaginęła. Dziś mamy do dyspozycji niemal 200 religijnych kantat. Teksty kantatowe to przeważnie muzyczne opracowanie biblijnych tekstów Starego i Nowego Testamentu. A Także teksty różnych poetów okresu Baroku jak: Salomona Franka czy Christiana Friedricha Henriciego zwanego Picanderem. Kantaty wyrastają wprost z tradycji chorału protestanckiego, który jest najczęściej niezbędnym środkiem wyrazu decydującym często o charakterze całego utworu a nawet jego nazwie. Wiązało się to oczywiście z rolą i funkcją chorału (pieśni kościelnej) w liturgii.

          Pewien odsetek twórczości stanowią też kantaty świeckie. Utwory, których przeznaczenie było często okolicznościowe i związane z uroczystościami świeckimi. Pod względem budowy są bardziej zróżnicowane i wykazują wieksze wpływy ówczesnej muzyki rozrywkowej, a więc głównie tańców.


      Kantata

          Utwór muzyczny na głosy z towarzyszeniem instrumentów (łac. cantare- śpiewać). Nazwa ma rodowód włoski, sięgający drugiej połowy XVII wieku. Początkowo był to utwór do śpiewania, wokalny. Podstawą kantaty jest śpiew solowy, recytatywno - pieśniowy z akompaniamentem - do tektów religijnych i świeckich. Kantatę uprawiali kompozytorzy Włoch i Francji, ale szczególnie przypadła do gustu kompozytorom niemieckim, gdzie funkcjonowała jako kantata religijna będąc częścią nabożeństwa w środowisku protestanckim. Doskonale znana i rozwinięta już przed Bachem. Jako forma wokalno- instrumentalna zawierała: recytatywy, ariosa, duety, ansamble, chóry. Doprowadzona do szczytu mistrzostwa przez J.S. Bacha.

          Bach jest dla mnie największym kaznodzieją. Jego kantaty i pasje tak przejmują duszę człowieka, że staje się chłonny na wszystko, co prawdziwe i jednoczące, a wznosi ponad wszystko, co małostkowe i dzielące...

  Charles-Marie Widor /organista i kompozytor(1844-1937)/
  © 2001 Radio B.A.C.H.
  Mecenat artystyczny: Internetowa Platforma Nadawcza
  Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli. Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.